tudásgazdaság

Olyan társadalmi-gazdasági rendszer, amely már nem elsősorban az anyagi javak termelésére, hanem a tudás előállítására épül. Kialakulását összefüggésbe hozzák az új technológiákban jártas, életük számítógéppel, szórakozással és távközléssel kapcsolatos területein az új vívmányokat alkalmazó fogyasztók széles bázisának kialakulásával. A technológiai változások sebessége már önmagában is maga után vonja a foglalkozási szerkezet sokkal gyorsabb átalakulását, mint amire valaha is sor került a történelem folyamán. A tanulás és a képesítések megszerzése ma nem csupán egyszeri alkalomra korlátozódik az élet korai szakaszában, hanem végigkíséri az emberek egész életét. Az új technológiák megjelenése és a tudásgazdaság kialakulása megváltoztatja az oktatásról és az iskoláztatásról kialakult fogalmainkat: a formális oktatás fokozatosan átadja a helyét az egész életen át tartó tanulás eszméjének és gyakorlatának.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 595. o.

Relációk