kasztrendszer

Rétegződési forma, amelyben az egyén társadalmi helyét a születés egyszer s mindenkorra kijelöli. A kasztrendszerben a különböző társadalmi szintek el vannak zárva egymástól, így mindenkinek a születése szerinti kasztban kell leélnie az életét. Az emberek társadalmi státusa olyan személyes jellemzőktől függ, mint az etnikai vagy faji hovatartozás (ez gyakran testi jegyeken, például a bőrszínen alapul), a szülők vallása vagy kasztja – amely „tulajdonságokat” az illető születésével kapja, ezért azokat megváltoztathatatlannak tekintik. Az emberek egy meghatározott kasztba születnek, ami egész életük során változatlan marad. A különböző kasztok között gyakorlatilag nincs vegyes házasság. A kaszt „tisztaságát” gyakran az endogám házassági szabályokkal tartják fenn, amely vagy szokás vagy törvény által azt írja elő, hogy az ember csak saját kasztján belül házasodhat.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 238. o.

Relációk