államtanács

A birodalmi kormányzati uralkodói tanácsadó testületek voltak az I. Ferdinánd császár által felállított titkos tanácsok (1527), majd az úgynevezett konferenciák, amelyek elnevezése az évszázadok alatt változott. A feladatkörük a tanácsadás és döntés előkészítése az uralkodó számára a Habsburg Birodalom ügyeiben. Ennek a szervezeti örököse az 1761-ben felállított államtanács. Ferenc császár az államtanács fölöttes szerveként megszervezte a konferenciatanácsot, amely uralkodása után állami konferencia néven működött. Ezekhez a szervekhez tartoztak a külügyek is, de magyar törvények alapján a török portával való tárgyalásokat és képviseletet a császári követ mellett magyar követtel egyetértésben intézte.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 74. o.

Relációk