fikciós teória

A jogi személy fogalmának első meghatározása és osztályozásuk személyösszességekre és vagyonösszességekre a kánonjogászok érdeme volt. Kedvezett ezen elmélet kidolgozásának a korabeli gazdasági–politikai helyzet, amikor egyrészről szükség volt az egyházi vagyon jogi rendezése, másrészt sorra alakították a testületeket, céheket, önkormányzatokat stb. A kánonjogászok III. Ince pápa (1243–1254) vezetésével kidolgozták az úgynevezett fikciós elméletet, amely ezután minden későbbi elmélet alapja lett. Eszerint a jogi személy olyan szervezet, amely nem jogalany, de úgy kell tekinteni, mintha az lenne. Ennek alapján védelmezték az egyházi vagyont, és a püspökök csak kezelőivé váltak. Ezzel a felfogással függött össze más vonatkozásban az úgynevezett „holtkéz” intézménye is.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 423. o.

Relációk