munkaállam

A hungarizmus célja az osztályharcot kiküszöbölő, a munkások és vezetők ellentéteit föloldó korporatív szerkezetű államberendezkedés, a munkaállam, mely a nemzetgazdálkodás érdekében integrálja a dolgozókat. 1944. november 8-án Szálasi Ferenc közzétette a „Dolgozó Nemzet Hivatás Rendje” nevű programját, amely az olasz fasizmus korporációs elméletéhez hasonló elképzeléseket tükrözött. Minden olyan egyesületet, amely korábban érdekvédelemmel foglalkozott, betiltottak, és helyettük 14 rend felállítását rendelték el (például munkások, parasztok, kereskedők, katonaság, egészségvédők, anyák rendje). A nemzetvezető magát a „szövőmunkásnak” nyilvánította, és a munkások rendjének vezetésével bízta meg. Ígérte a magántulajdonú termelőeszközök igénybevételét, a szociális gondoskodást, a gyárakba üzemi tanácsot, a földművesek gép-és hitelellátását is. Az állam formáját illetően a nyilaskeresztes vezetés nem tervezett változtatásokat. A szentkorona-eszme és a jogfolytonosság volt a legitimáló ideológia a magyar alkotmánytörténettől teljesen idegen modell meghonosításához.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 268-270. o.

Relációk