virilizmus

A nyers virilizmus intézménye a legtöbb adót fizetők kijelölt összességét jelentette. A törvényhatóságok belső szervezete lényegében a cenzusos országgyűlési választójogon és a virilizmuson felépült törvényhatósági képviseletből és kezdetben a választott, szakképzettség elsajátítására nem kötelezett tisztviselőkből állott. A néprészvételnek a közigazgatásban való érvényesülését azonban az önkormányzati választójog kiterjesztésének túlzottan lassú üteme és a virilizmus intézménye erősen mérsékelte.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 240-242. o.

Relációk