atyai hatalom

Azon jogok és kötezettségek összessége, melyek az apát a törvényes, kiskorú gyermeke felett ennek személye és vagyona érdekében illetik. A római jog ezzel szemben az atyai hatalmat kizárólag jogként kezeli. A régi magyar szabályozásban a gyámi törvény (1877. évi XX. törvénycikk) rögzítette az atyai hatalom etikai tartalmát és az ebből folyó jogi kötelezettségeket. Az atyai hatalom a törvényes, törvényesített és az örökbefogadott gyermekekre terjed ki. Az atyai hatalom a törvényes gyermek felett a születéssel, a törvényesítettek felett az utólagos házassággal vagy uralkodói aktussal, az örökbefogadottak felett az örökbefogadással veszi kezdetét. Az atyai hatalom tartalma többek között: gyermekét bárkitől, aki jogtalanul visszatartja, a gyámhatóság útján követelheti, gyermekét képviselheti, a gyermek házasságához a beleegyezése szükséges, a gyermek részére gyámot nevezhet, a gyermeket engedelmességre szoríthatja, neveltetéséről köteles gondoskodni, a gyermek vagyonát számadás nélkül kezelheti.

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. I. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 315-320. o.

Relációk