Nemzeti Főtanács

Az ideiglenes nemzeti kormány az 59/1945. elnöki sz. kormányrendeletével 1945 januárjában felállítja a Nemzeti Főtanácsot mint az államfői teendőket ellátó ideiglenes intézményt (törvényben majd szeptemberben az 1945. évi III. tc. intézkedik). A Nemzeti Főtanács az ideiglenes nemzetgyűlés elnökéből, a kormányfőből és a Politikai Bizottság delegáltjából álló háromfős testület volt. A Nemzeti Főtanács jogkörébe tartoztak azok a kinevezések, amelyek nem a kormány és a nemzetgyűlés hatáskörébe tartoztak, illetve a miniszterek kinevezése a Politikai Bizottság jóváhagyásával, illetve a személyes (nem általános) kegyelmezési jogkör, később a külhatalmi képviselet, a nemzetközi szerződések ratifi kációjának, valamint a címek, rendjelek, kitüntetések alapítása és adományozása jogköre is. A nemzetgyűlési választás után a Nemzeti Főtanács aktusait a miniszterelnök ellenjegyzésével gyakorolhatta. Az év végére átalakult a testület, a nemzetgyűlés elnöke és a parlamenti pártok képviselői lettek a háromfős testület tagjai.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 169. o.

Relációk