hozomány

Latinul allatura uxorea. A hozomány azon vagyontárgyak összessége, amelyeket a nő vagy erre való tekintettel másvalaki a házasélet terheinek fedezése céljából a férjnek átad. A hozományul való átadás által a férj a hozományul lekötött tárgyakra a házasság fennállásának egész idejére terjedő dologi jogot, haszonélvezetet nyert. A hozomány állaga marad azé, aki adta, de férji haszonélvezetnek van alávetve. A férj a hozomány állagának megtartásáért ugyanúgy felel mint a haszonélvező. A férjnek a hozomány feletti haszonélvezete a házasság megszűnésével szűnik meg (halál vagy felbontás). Az állag visszaszolgáltatása úgy történik, mint a haszonélvező részéről. A kiházasításból fejlődött ki a hozomány, amelynek nagysága a leány rangjától, családjának vagyoni állásától függött. A férjhezmenetel előtt álló leány hozománylistájának összeállítása és elkészítése sokszor hosszú évekig tartott.

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. IV. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 248-250. o.

Relációk