előszentesítési jog

Az 1867. évi ügyrendi szabályzat (amely taxatíve felsorolta a királyi döntést illető ügyeket és a minisztertanácsi eljárás körüli szabályokat) keretében fogalmazódott meg az ún. előszentesítési jog, mely a törvényjavaslatoknak, fontosabb rendeleteknek országgyűlési tárgyalásuk, illetve a kibocsátásuk előtti előzetes királyi jóváhagyást intézményesítette. A dualizmus időszakában alakult ki az a gyakorlat, hogy a miniszter, mielőtt az országgyűlésnek benyújtotta a törvényjavaslatot, előzetés jóváhagyásért a király elé terjesztette. Ezt előzetes vagy előszentesítésnek nevezték. A törvényjavaslatok előkészítése a minisztériumok kodifikációs osztályán történt. Az egyes javaslatok az uralkodó elé kerültek előszentesítésre, majd a minisztertanácsi vita, illetve a képviselőházi általános és részletes (szakaszonkénti) tanácskozás következett. A főrendiház hasonló metódussal élt. Az egyeztetett javaslat a miniszterelnök felterjesztésével került az uralkodó elé szentesítésre.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 65., 75. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 207., 234. o.

Relációk