hajadoni jog

A hajadoni jog (ius capillare) az apátlan, árva leány joga arra, hogy az atyai vagyon fiúörököseitől rangjának megfelelő lakást, ellátást és férjhezmenetele esetére hozományt és kiházasítást igényeljen. Ha az apa után a királyi kincstár örökölt, a leányoknak csak az apai ház használata és a leánynegyednek megfelelő jószágok haszonélvezete járt. Később férjhezmenetelükig az egész vagyon hasznát élvezhették. Az oldalági örökösök is kötelesek voltak a leányokat férjhezmenetelükig az atyai vagyonban meghagyni. Egyedül az elhalt fiai vehették mindjárt igénybe a birtokot az apa halála után, s nővéreiknek csak ellátással és kiházasítással tartoztak. Az ellátás a hajadont mindenképpen megillette, a kiházasítás az apai ingó vagyonban való részesítés volt. A hajadoni jog csak a fiágat illető vagyont terhelte. A fivérek kötelesek voltak a leányok kiházasítására egyenlő részt adni, az apa kevesebbet is adhatott, mert az ingók fölött szabadon rendelkezett.

Tudományterület:

Forrás:

Magyar Jogi Lexikon. III. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 863. o. Magyar Katolikus Lexikon. IV. kötet. Budapest, Szent István Társulat, 2004. 259. o.

Relációk