betéti társaság

A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag) a társaság kötelezettségeiért – főszabály szerint – nem tartozik helytállással. A bt. jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szervezetére és működésére néhány eltéréssel a közkereseti társaságra irányadó szabályok alkalmazandóak. Jellegzetessége, hogy legalább egy betagja és legalább egy kültagja van, utóbbi csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítésére köteles, a bt. vagyona által nem fedezett tartozásokért a beltaggal ellentétben nem tartozik helytállással. A kültag nem lehet a bt. vezető tisztségviselője.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:88. § (1), 3:154. §, 3:155. §, 3:156. §], Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. [263.p.], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [389-392.o.]

Relációk