korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Ha a tag mellékszolgáltatási kötelezettséget, azaz a társaság tevékenységében való személyes közreműködést vállalt erre irányuló külön jogviszony hiányában, a társasági szerződés rendelkezései szerint ellenszolgáltatást igényelhet. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. A kft. jogi személy, törzstőkéje a tagok által teljesítendő törzsbetétekből tevődik össze és nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A törzsbetétek különböző mértékűek lehetnek, de egyik sem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összességét az üzletrész fejezi ki. A kft. egy taggal is működhet, egyszemélyes társaságként.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:88. § (1), 3:94. §, 3:159. §, 3:161. § (1),(4), 3:164. § (4), 3:208.§], Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. [279-281.pp.], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [397.p., 401-406.o.]

Relációk