de facto innominát szerződések

A magánjogban a kötelmi jogi szerződéseket két nagy csoportra oszthatjuk: a nevesített és a nevesítetlen szerződések kategóriájára. A nevesített szerződések közé az atipikus és a tipikus kontraktusok sorolandóak, míg a nevesítetlen szerződéseket vegyes és de facto innominát (ténylegesen nevesítetlen) megállapodásokra tudjuk tovább csoportosítani. A de facto, azaz ténylegesen nevesítetlen szerződések jellegzetességét az adja, hogy azok korábban, a forgalmi életben még nem jelentek meg, a jog által nem szabályozottak, ugyanis „első ízben” tűnnek fel a gazdasági életben. Amennyiben a szerződés alkalmazása a gyakorlati életben rendszeressé válik, atipikus vagy vegyes szerződési kategóriába sorolódnak át, végezetül pedig előfordulásuk gyakorisága vagy a jogalkotói szándék alapján a magánjogi kódexben (Polgári Törvénykönyv) kerülnek kodifikálásra.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, 30-31.o.

Relációk