cégnév

A cégeknek és azon belül a gazdasági társaságoknak is saját névvel kell rendelkezniük, annak érdekében, hogy az adott cég a neve alapján azonosítható, valamint a többi cégtől megkülönböztethető legyen. A cégnév információt is szolgáltat a cégről, különös tekintettel annak tevékenységi körére. A cégnévnek két kötelező tartalmi eleme a vezérszó, valamint a cégforma. A cégnévben az első helyen a vezérszó áll, ez segíti elő a cég azonosítását, valamint többi cégtől való megkülönböztethetőségét. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. Az cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell, a név nem kelthet megtévesztő látszatot, különös tekintettel a tevékenységi kör és a választott cégforma vonatkozásában. A cégek rövidített cégneve a vezérszóból, valamint a cég formájának megjelöléséből áll.

Tudományterület:

Forrás:

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény [3. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [64-65.o.]

Relációk