távollévők közötti szerződés

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejövő fogyasztói szerződés. Jellegzetességét az adja, hogy a szerződést kötő felek nem egy térben vannak, hanem a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő olyan eszköz (pl. katalógus, telefax, telefon, internetes hozzáférést biztosító eszköz) alkalmazásával kötik meg szerződésüket, amely alkalmas a felek távollétében a szerződése megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére. A szerződés termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására köthető, így az adásvételtől elindulva a vállalkozási szerződéseken keresztül, a közüzemi szerződéseken át a munkaerőt közvetítő megállapodásokig terjedően a szerződéstípusok széles skáláját felöleli.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [108-126.o.] 45/2014. (II.26.) Korm. rend.

Relációk