alapítvány

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.
A Ptk. szerint az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célt vagyonának felhasználásával valósítja meg. A célt, a juttatott vagyon mértékét, a vagyon felhasználásának módját, az alapítvány szervezetét az alapítónak kell meghatározni, ezek az alapítvány legfontosabb jellemzői. Az alapítvány nem jöhet létre vagyon nélkül, a vagyon lehet indulóvagyon és lehet akkora mértékű vagyon is, amely minden további vagyongyűjtés nélkül elegendő az alapítványi cél megvalósításához. Attól függően, hogy az alapítványhoz az alapítást követően van-e lehetőség csatlakozni vagy sem, megkülönböztetünk nyílt és zárt alapítványt. Előbbi esetén a csatlakozás lehetősége bárki számára nyitva áll, míg utóbbi esetén az alapító(k) nem teszik lehetővé a későbbi csatlakozást.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [377. o.]; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez,Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 3.) Ptk. 3:378.§

Relációk