garanciális elvárások

A személyiségi jogok védelme érdekében a nyilvántartásoknak a következő adatkezelési garanciális elvárásoknak kell megfelelni: a jogszerűség, a célhoz kötöttség, az illetéktelen hozzáférés kizárása, az adatbázisok összekapcsolhatóságának korlátozása. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítani kell, hogy az adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 4-7. §

Szerző:

Relációk