biztonsági osztály

Biztonsági osztály az elektronikus információs rendszer védelmének elvárt erőssége. A biztonsági osztályba sorolás alapja az érintett elektronikus információs rendszer vagy az általa kezelt adat bizalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kockázata. Az 5 fokozatú (1-től 5-ig szigorodó) számozás utal a védelmi előírások szintjére. Biztonsági osztályok: Az 1. biztonsági osztály esetében csak jelentéktelen káresemény következhet be. A 2. biztonsági osztály esetében csekély káresemény következhet be. A 3. biztonsági osztály esetében közepes káresemény következhet be. A 4. biztonsági osztály esetében nagy káresemény következhet be. Az 5. biztonsági osztály esetében kiemelkedően nagy káresemény következhet be. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását a 41/2015. BM rendelet 1. melléklete rögzíti. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság a besoroláshoz ajánlásként kockázatelemzési módszertanokat ad ki.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §, 7-8. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 1. melléklet

Szerző:

Relációk