bűnbakképzés

Egy személy vagy csoport hibáztatása olyan kedvezőtlen események miatt, amelyekről az adott személy vagy csoport nem tehet. A bűnbakképzés a pszichológiai háttere a sztereotípiáknál felbukkanó eltolás mechanizmusa, mikor ellenségesség vagy a harag érzését a valódi forrásai helyett valami más tárgyra vetítjük rá. A bűnbakképzés gyakori jelenség, amikor két hátrányos helyzetű csoport verseng egymással bizonyos gazdasági előnyökért. Azok például, akik közvetlen rasszista támadásokat intéznek bizonyos etnikai kisebbségek ellen, gyakran hasonló gazdasági helyzetben vannak, mint a célpontjaik.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 381. o.

Relációk