értékek

Egyének vagy csoportok által vallott eszmék, kulturális alapelvek arról, hogy az adott társadalomban mi a kívánatos, a fontos a megfelelő, a jó vagy mi az ezzel ellentétes. Az eltérő értékek az emberi kultúra változatosságának kulcsfontosságú aspektusai, ugyanakkor vannak bizonyos értékek (az emberi élet értéke vagy a magántulajdon), melyeket szinte minden társadalomban megtalálhatunk. Az egyének által vallott értékeket erősen befolyásolja az a speciális kulturális közeg, amelyben élnek. A szocializáció fontos eleme ezen értékek elsajátítása.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 569. o.

Relációk