zéró tolerancia politikája

A bűnmegelőzésben és a bűnözés megfékezésében alkalmazott szemlélet, amely hangsúlyozza, hogy a súlyosabb bűncselekmények száma főként a folyamatos rendfenntartás eszközével csökkenthető. A betört ablak elméletét megalapozó elveket tükrözi annyiban, hogy a kisebb kihágásokat és rendbontásokat veszi célba. A zéró tolerancia politikája elsősorban a piti bűnözők működése és a különféle garázda cselekmények, a vandalizmus, kéregetés és a köztéri alkoholfogyasztás ellen lép fel. Sokan úgy vélik, hogy a deviancia alacsonyabb szintű megnyilvánulásainak üldözése a rendőrség részéről pozitív hatást fejt ki a bűnözés komolyabb formáinak csökkentése terén is.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 624. o.

Relációk