vándorlás

A vándorlás, idegen szóval a migráció a népesség városok, községek és államok közötti mozgásának dinamikáját jelenti. A vándorlás vagy lakóhely-változtatás a demográfiaia kutatási körébe tartozik. A vándorlás egyéni és társadalmi okai és következményei, valamint a tömeges vándorlásnak a kibocsátó és befogadó közösségre gyakorolt hatása azonban olyan jelenségek, amelyek a társadalom egészének és a helyi társadalmaknak a működését is érintik. A vándorlás definíciója a demográfiában szerint olyan lakóhelyváltozás, amely településhatár átlépésével jár, tehát az egy településen belüli lakóhelyváltozás nem számít vándorlásnak. A statisztika megkülönbözteti az állandó vándorlást, vagyis az állandó lakóhely megváltozását, továbbá az ideiglenes vándorlást, vagyis az új ideiglenes lakóhelyre való bejelentkezést és a korábbi ideiglenes lakóhely feladását. Az országhatárokat átlépő lakóhelyváltozást nevezzük nemzetközi vándorlásnak, vagy nemzetközi migrációnak.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 236. o.

Relációk