struktúra

A struktúra legelvontabb értelemben azt jelenti, hogy egy adott sokaság nem egyszerűen azonos sajátosságokkal bíró és azonos helyzetű egyedek halmaza, hanem a sokaság tagjai eltérő pozíciókat foglalnak el, és e pozíciók miatt meghatározott viszonyban állnak egymással. Amikor ma a társadalmi struktúra fogalmát használjuk, akkor arra gondolunk, hogy a társadalmon belül több nagyobb tömb létezik, ezek helyzete eltérő (kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb), és ez a helyzet meghatározza e tömbök tagjainak életkörülményeit, gondolkodását. A struktúrafogalom használatával a tárasadalomkutatók azt szokták sugallni, hogy nem a felszíni jelenségeket, hanem a mély – sokszor csak elméletileg feltárható – jelenségeket, viszonyokat vizsgálják. A struktúra fogalmát más, ennél szélesebb értelemben is használják a társadalomtudományokban: így beszélnek egy szervezet, intézmény struktúrájáról.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 35. o.

Relációk