slum

Az angol slum kifejezést használja a magyar szakirodalom is a városok, elsősorban nagyvárosok fizikailag leromlott állapotú és szegények által lakott városrészeinek megnevezésére. A magyar „nyomornegyed” kifejezés a slum kifejezésnél valamivel élesebben hangzik, ezért használjuk inkább a slum kifejezést. A nagyvárosok slumövezeteiben (nyomornegyedeiben) súlyos társadalmi problémák koncentrálódnak, a szegénységtől a bűnözésen keresztül a kábítószer-fogyasztásig. Ezek felszámolására több helyütt városrehabilitációs programokat indítanak.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 203. o.

Relációk