invázió

Inváziónak nevezik a társadalomtudományban, illetve az urbanisztikában azt a jelenséget, amikor a korábbi népességtől eltérő népesség társadalmi réteg vagy etnikai csoport tagjai kezdenek tömegesen beköltözni a településbe vagy városrészbe. Az új lakók tömeges beköltözése gyakran a régi lakosság kiáramlásával jár, vagyis az invázió kísérőjelensége a filtráció. Abban az esetben, amikor az invázió miatt a településrész gazdasági tevékenységeinek összetétele is megváltozik, kicserélődik, szukcesszióról beszélünk.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 203—204. o.

Relációk