szuburbanizáció

Az a jelenség, amelyet a fejlett országok nagyvárosaiban az 1950-1960-as évek óta figyeltek meg, azaz a városi népesség egyik – többnyire jobb módú – része elhagyja a város központi részeit és a városkörnyéki kertes-családiházas övezetbe költözik. Ezzel együtt járt a belső városrészek infrastrukturális leromlása, lakosságuk elszegényedése. A szuburbiák lakossága többnyire a jobb módúakból áll, de Budapest körül vannak a szegényebb, vidékről közelmúltban felköltözött rétegek áltat lakott szuburbiák is. Napjainkra már a szuburbanizációs folyamat harmadik hulláma következett be, amikor is a lakóövezetek (első hullám), majd az ezeket kiszolgáló szolgáltató funkcióknak (máásodik hullám) az elővárosokba való kitelepülése után, immár igen nagy számban települnek munkahelyek is egyes szuburbiákba.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 203. o.

Relációk