átmeneti rítus

Az egyik életszakaszból a másikba való átlépést szimbolikusan megerősítő és megünneplő szertartásokat átmeneti rítusnak nevezzük. A hagyományos, preindusztriális társadalmakban az ilyen rítusok igen elterjedtek voltak. A mai magyar társadalomban is megtaláljuk a nyomaikat, maradványaikat. Ilyen átmeneti rítus lehet például a ballagás, a tisztavatásaz érettségi bankett, a diplomaosztó ünnepség, a katonai szolgálatot követő leszerelés megünneplése, a nyugdíjba vonulás ünnepélyes körülményei egyes munkahelyeken.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 334. o.

Relációk