marginális osztály

Az társadalmi hierarchia legalján élő népesség elnevezése. A marginális osztály tagjainak az életszínvonala lényegesen alacsonyabb, mint a társadalom többségéé, halmozottan hátrányos helyzetű csoportot alkotnak. Sokan közülük régóta vannak munka nélkül vagy az egyik munkahelytől a másikig sodródnak, mások pedig hajléktalanok vagy nincs állandó lakhelyük. A marginális osztálynak a tagjai hosszú ideig élhetnek állami segélyekből, szociális juttatásokból, és gyakran kirekesztettnek nevezik őket, mivel nem részesei annak az életmódnak, amely a lakosság többségére jellemző. A marginális osztály tagjait gyakran hozzák kapcsolatba a gazdasági és társadalmi hátrányt szenvedő etnikai kisebbségekkel.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 253. o.

Relációk