neolokális lakóhelyválasztás

Neolokális lakóhelyválasztásról akkor besélhetünk amikor új háztartás kialakítására kerül sor, például a gyermek gazdaságilag aktívvá, keresővé válik, és családjától külön, saját lakóhelyre költözik, vagy a házaspár mindkettőjük családjától külön, saját lakóhelyre költözik. Ez azonban nem jellemző minden családra, mivel sok család máig matrilokális: a friss házasok a feleség szüleinek lakóhelye közelében maradnak, vagy ha a férj szüleihez közel vagy velük együtt élnek, akkor patrilokális családról beszélünk.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 176. o.

Relációk