intézmény

Intézményen vagy társadalmi intézményen a társadalomtudományban általában nem egy konkrét vállalatot, szervezetet értünk, hanem egy adott társadalmi tevékenység elvégzésének módját, az ehhez kapcsolódó szabályokat, normákat és értékeket. Például intézmény a család, a vállalat, az egyház, a kormányzat általában, tehát nem annak konkrét megjelenési formája. A társadalmi intézmények igen fontos szerepet játszanak a társadalomban, mert azáltal, hogy rutinszerűvé tesznek bizonyosfajta viselkedéseket, megkönnyítik az együttműködést. Az intézmények változásában testesül meg a társadalom változása. A szociológia tudománya nagy súlyt helyezett az intézményekre, a közgazdaságtannak korábbi institucíonalista (intézményes) irányzata és mai neoinstitucionalista irányzata szintén ezt állítja a középpontba.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 35. o.

Relációk