igazoltatás

Rendőri intézkedés. A rendőr
– igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát az Rtv.-ben meghatározott célból kell megállapítani,
– a személyt lakcímének, tartózkodási helyének – az igazoltatott választása szerint – a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy más alkalmas dokumentummal történő igazolására, vagy a lakcímre, tartózkodási helyre vonatkozó nyilatkozattételre kérheti fel, valamint
– amennyiben más személy (pl. BKV-ellenőr) felkérése alapján igazoltat, úgy a személyt az előzőekben megjelölt adatok igazolására, vagy erre vonatkozó nyilatkozattételre kéri fel.
Az igazoltatott köteles adatait (név, születési hely, születési idő, anyja születési neve) hitelt érdemlően igazolni. A személyazonosságot minden olyan igazolvány igazolja, amely tartalmazza a szükséges adatokat (pl. gépjárművezetői engedély, útlevél). Kizárólag ezen okmányok egyikének bemutatása kötelező. A rendőr más jelen lévő, ismert személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
Szükség esetén az igazoltatott feltartóztatható, előállítható.
A rendőr az igazoltatott ruházatát, járművét átvizsgálhatja, ha azt a személyazonosság megállapítása, a közrendet, a közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja szükségessé teszi.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [29. §]

Relációk