terrorizmust elhárító szerv

A rendőrséget szervezeti értelemben három, horizontálisan (nem egymásnak alárendelten) elkülönült szerv alkotja, melyek közül az egyik a terrorizmust elhárító szerv. A szerv jelenlegi elnevezése: Terrorelhárítási Központ (rövidítése: TEK). A TEK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
A szerv vezetője a főigazgató, akit a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki. A szerv nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol.
Az Rtv. szerint a terrorizmust elhárító szerv Magyarország területén:
– felderíti a terrorszervezeteket,
– megelőzi, felderíti, illetve elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit és megakadályozza azt, hogy bűncselekményt kövessenek el,
– megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.
A terrorizmust elhárító szerv, ha bűnüldözési tevékenysége során bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy az ügyésznél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [4-4/A. §, 6. §, 7/E. §] 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól http://tek.gov.hu/

Relációk