diarium

Az országgyűlésekben lefolytatott tárgyalásokról, vitákról, felszólalásokról és az ottani eseményekről nem hivatalos és hivatalos feljegyzések is születtek. Országgyűlési napló (diarium) felvétele és készítése már évszázados gyakorlat volt, a főrendiházi ülésekről azonban csak az 1839/40-i ülésektől vezettek jegyzőkönyvet. A naplók 1790-ig latin nyelven készültek, ettől kezdve párhuzamosan közölt latin és magyar szöveggel adták közre őket. Az 1832/36-i országgyűléstől pedig a naplók szövege kizárólagosan magyar volt.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 58-59. o.

Relációk