hűtlenség

Fő- és jószágvesztés a büntetése a hűtlenség bűnében (nota infidelitatis) marasztaltaknak. A hűtlenség rendkívül szerteágazó és logikailag egymáshoz alig kapcsolódó tényállásait a büntetés fogja össze, melynek lényege a teljes vagyonvesztés, tekintet nélkül a fővesztéstől megkímélő kegyelemre. A jószágok a királyi kincstárra háramlottak, s csak a hűtlenség bűntettének elkövetése előtt született gyermekek juthattak belőle osztályrészhez. A nota infidelitatis körébe tartozó cselekmények a Tripartitum rendszerezése szerint: a felségsértés (a király életére, személyére, tartózkodásihelyére törés), az ország elleni bűncselekmények (alkotmány, király és korona
közhatalma ellen támadás, az ország békéjének idegen zsoldosokkal történő felforgatása, a végvárak feladása, fegyver és élelmiszer szállítása ellenségnek, a szabad menlevelek megsértése), eretnekség, hamisítás (hamis oklevél, pénz, pecsét készítése, felhasználása, forgalmazása), hatóságok elleni cselekmények, többféle magánszemély elleni cselekmény, magánosok vagyona elleni jelentősebb bűntettek.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 145. o.

Relációk