elektronikus okirat

Az okirat az eljárásjogokban olyan bizonyítási eszköz, amely a benne foglalt tények, adatok, nyilatkozatok, körülmények, cselekmények valódiságát bizonyítja. Az okirat keletkezése alapján lehet eredeti, illetve másolat. A másolat lehet egyszerű, vagy hiteles. Az okiratok bizonyító erejük szerint lehetnek közokiratok és magánokiratok. A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki. A közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni. Elektronikus okirat az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított irat. Elektronikus közokirat kiállításához minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző, és jogszabályi rendelkezés esetén időbélyegző elhelyezése szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról XXII. Fejezet

Szerző:

Relációk