kormányzati hitelesítés

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA) keretében történik az elektronikus aláírás célú minősített és fokozott biztonságú tanúsítványok kiadása, az azonosítási célú tanúsítványok, továbbá a titkosítási célú tanúsítványok kiadása, a kulcs-letét szolgáltatás, valamint a minősített időbélyeg szolgáltatás. Kormányzati hitelesítésszolgáltatás nyújtójaként csak állami szerv vagy kizárólag állami tulajdonban lévő szervezet jelölhető ki. A NISZ Zrt. a kormányzati hitelesítésszolgáltatás keretében államigazgatási, közigazgatási intézmények számára kézi kiadmányozáshoz, és gépi elektronikus bélyegzőhöz/aláíráshoz szükséges tanúsítványokat, továbbá azonosítási, valamint titkosítási célú tanúsítványokat bocsát ki. A NISZ Zrt. a kétkulcsos hitelesítési eljárások használatát nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI – Public Key Infrastructure) alkalmazásával teszi lehetővé, biztosítva ezzel az adatok sértetlenségét, az elektronikus dokumentumok hitelességét.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 78-80. § Ferencz Attila József: Tájékoztató a NISZ Zrt. elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásairól. Elektronikus aláírás hitelesítés és időbélyegzés szolgáltatás, titkosító és autentikációs tanúsítvány kiadás, NISZ Zrt., Budapest, 2015 (https://hiteles.gov.hu/letoltes/11/PKI_tajekoztato_v1_1_signed.pdf) NISZ Zrt. honlapja (http://www.nisz.hu/szolgaltatasok/ekozig)

Szerző:

Relációk