elismert vallás

A törvény a vallásfelekezetek egymáshoz való viszonyáról intézkedve két nagy kategóriát állított fel: a bevett és az elismert vallásfelekezetet. A bevett vallások rendszerén kívül került elismert vallások, így a baptista és a mohamedán (1916. évi XVII. törvénycikk), számos ponton erőteljes állami ellenőrzés alatt állt. Feltételeket állapítottak meg e vallások lelkészeivel és világi vezetőivel szemben, az új egyházközségeik megalakítását bejelentési kötelezettséghez kötötték, egyházi közgyűléseik nyilvánosságát írták elő, és ami talán a leginkább húsbavágó szabályozás lehetett, e vallások iskolái a magántársulati iskolák mintájára községi segélyben nem részesültek.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 153. o.

Relációk