járványügyi intézkedés

Rendőri intézkedés. A törvény szerinti teljes elnevezése: „járványügyi intézkedések tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben”. Az Rtv. szerint a rendőrség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, a járványügyi intézkedések biztosítása céljából:
– útvonalat, közterületet a forgalom elől elzárhat, a forgalmat korlátozhatja,
– nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozhatja,
– magánlakásba – külön írásos utasítás birtokában – ellenőrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából beléphet, és ott tartózkodhat,
– területet, épületet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék, illetve az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti.
Valójában tehát itt a törvény a felsorolt más intézkedések lehetőségét biztosítja adott időszakban és adott céllal.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [35/B. §]

Relációk