közbiztonsági őrizet

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőrség az előállított személyt 24 óra időtartamra jogosult közbiztonsági őrizetbe venni, ha az őrizetbe vételt a személyazonosság megállapítása szükségessé teszi. Az őrizet időtartamába az előállítás ideje beszámít.
A fentiek mellett a rendőrség azt a feltételes szabadságra bocsátott elítéltet, illetve a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátottat, akit pártfogó felügyelet alá helyeztek, ha a pártfogolt a hatóság elől elrejtőzött vagy elrejtőzésétől alaposan tartani kell, 72 óra időtartamra őrizetbe veheti.
A közbiztonsági őrizetet rendőrségi fogdán kell végrehajtani. A közbiztonsági őrizetbe vett személyt:
– a személyazonosságának megállapítását követően, továbbá
– ha a személyazonosság megállapítására vagy a feltételes szabadság megszüntetésére a fenti határidőkön belül nem került sor, a határidő elteltével
haladéktalanul szabadon kell bocsátani.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [38. §]

Relációk