polgárőr egyesület

A Ptv. szerint a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. A polgárőr egyesület itt meghatározott alapfeladatait más civil (társadalmi) szervezet nem végezheti, ilyen célra más civil (társadalmi) szervezet nem alapítható.
A polgárőr egyesület a fenti polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet pl.:
– a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
– az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
– a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [3. §]

Relációk