projekt az oktatásban

A projekt sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásának a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. A projektek alapján történő tanulás a tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenységére épít, mindenki számára biztosítja a tervezés, a döntés, a választás, a tevékeny részvétel lehetőségét, a produktumok létrehozását, a tanulás folyamatának és eredményének értékelését, több szaktárgy ill. szaktudomány körébe tartozó egységes, összefüggő, komplex elméleti és gyakorlati, valós élethelyzetekben is megvalósuló tanulást jelent.

Forrás:

M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Budapest, 2003, Gondolat Kiadói Kör c. munkája alapján

Szerző:

Relációk