emberierőforrás-gazdálkodás alapfeladata

A közszolgálat, valamint a közszolgálati szervezetek jövőképének és stratégiai céljainak teljesítése érdekében a humánstratégiában meghatározottak szerint végzett emberierőforrás-gazdálkodáss biztosítja a felkészült, magas teljesítmény nyújtására kész, elkötelezett, motivált személyi állományt, mégpedig a megfelelő számban, az elvárt összetételben, a kellő időben és a szükséges helyen. A szervezet által támasztott munkafeladatoknak, teljesítménykövetelményeknek, egyéb elvárásoknak megfelelő munkatársakat egy életpályán keresztül a közszolgálaton belül úgy megtartani, hogy az érintettek erkölcsi, karrierépítési és anyagi értelemben is a közösség megbecsült tagjának érezhessék magukat, ezzel elősegítve a szervezeti és az egyéni érdekek összhangjának megteremtését. A fenti stratégiai célok eléréséhez az azokat leginkább elősegítő munkavégzési rendszert és az ehhez igazodó integrált emberierőforrás-gazdálkodást szükséges alkalmazni.

Forrás:

Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (23-25. o.)

Relációk