stratégiai emberierőforrás-menedzsment

A stratégiai emberierőforrás-menedzsment az emberierőforrás-gazdálkodás negyedik fejlődési szakasza, amely az 1990-es évek elejétől terjedt el a világban. Ennél a szintnél már nem egyszerűen a humán funkciók hatékony megoldásáról és az egyéb szervezeti tevékenységek támogatásáról van szó. A korábbi célokra építve a stratégiai szemlélet és tervezés, a humán folyamatok integrált, rendszerszemléletű működtetése, a proaktív, hatékony feladatellátás, a célok elérését hitelesítő mérési, értékelési megoldások rendszerbe építés kap jelentőséget, épp a versenyképességhez való hozzáadott érték biztosítása érdekében. Itt jelenik meg elsőként a felsővezetői nézőpont jelentősége, a SHRM kritikus szerepe a szervezet versenyképességének növelésében, és az integráció kialakulásában. A humán folyamatokat (pl. munkavégzési rendszerek, emberi erőforrás áramlás, teljesítménymenedzsment, kompenzáció és javadalmazás, képzés és fejlesztés) a stratégiai választási lehetőségekhez igazítva működtetik.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (44-52. o.)

Relációk