adminisztratív jellegű személyügyi szolgáltatások

A közszolgálat stratégiai alapú integrált emberierőforrás-gazdálkodás részét alkotó személyügyi szolgáltatások és tevékenységek humán folyamatának egyik feladatcsoportját az adminisztratív jellegű személyügyi szolgáltatások köre alkotja. Ehhez a feladatcsoporthoz az emberierőforrás-gazdálkodás szakszerű megvalósításához nélkülözhetetlen a jogszabályi előírásoknak megfelelő és az érintett humán funkciók által támasztott igényeket kielégítő ügyintézési, ügykezelési, nyilvántartási, statisztikai és egyéb adatszolgáltatási tevékenységek, a személyes adatok előírás szerinti kezelése és védelme, valamint a humán folyamatok, illetve a humán funkciók ellátását komplexen támogató informatikai alkalmazások és rendszerek felhasználása tartoznak.

Forrás:

Szakács Gábor: A személyügyi szolgáltatások és tevékenységek humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyes elemeihez. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. (269-270. o.)

Relációk