emberierőforrás-gazdálkodás külső környezeti kihívásai

Ezek a tényezők folyamatos változáson mennek keresztül, hatásuk időnként felerősödik, vagy éppen gyengül, de vannak olyanok is, amelyek viszonylagos állandóságot mutatnak. Korunkban a legjelentősebbnek a társadalomban, a politikában, a kultúrában és a technológia területén bekövetkező változások, hangsúlyeltolódások számítanak. Továbbá a globalizációból, a környezeti változásokból, az újraéledő gazdasági válságokból, a makrogazdaság helyzetéből, a munkaerő-piac folytonos mozgásából adódó kihívások. A közszolgálat egészét tekintve az emberierőforrás-gazdálkodást is befolyásoló jogrendszer és szabályozási környezet jellege, módosulásai. A közszolgálattal és szervezeteivel kapcsolatban álló külső érintettek (stakeholderek) igényei és elvárásai, illetve a közszolgálatnak és szervezeteinek a külső érintettek felé irányuló igényei, elvárásai közötti egyensúly megteremtésének nehézségei. A külső munkaügyi kapcsolatokban és az érdekegyeztetésben végbemenő változások hatásai.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálati életpálya működtetését biztosító stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (44-45. o.)

Relációk