közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodás humán funkciói

A közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodás alapelemei, alkotó sejtjei azok az állandó változást mutató humán funkciók, amelyek tartalmukat, feladatellátásukat, szabályozási környezetüket, belső szakmai logikájukat alapul véve összekapcsolhatók, ezáltal együttesen építik fel a rendszer humán folyamatait. A humán funkciók többsége, mint jogintézmény, vagy mint jogszabályhely jelenik meg a személyi állomány szolgálati viszonyát meghatározó törvényekben, végrehajtási rendeletekben és egyéb szabályzókban. Ezeket a jog uralmánál fogva kötelező jelleggel teljesíteni kell. Ugyanakkor szép számmal alkalmazhatóak olyan humán funkciók is, amelyeket a jogalkotó nem emelt be a szabályozandó tevékenységek sorába. Ezért ezeknek a humán funkcióknak az igénybevétele elsősorban a munkáltatói jogkört gyakorló felsővezető akaratától, belátásától, gondolkodásmódjától, kockázatvállalási készségétől, másodsorban pedig az érintett szervezet adottságaitól, lehetőségeitől függ.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (51-53. o.), valamint Szakács Gábor: A közszolgálati életpálya működtetését biztosító stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (47-49. o.)

Relációk