teljesítmény szankcionálása

A teljesítmény szankcionálása valamennyi munkahelyeken, így a közszolgálatban is a teljesítményértékelési rendszerek működtetésének egyik meghatározó jelentőséggel bíró alkotóeleme. A közszolgálaton belül a minősítéssel kiegészülő teljesítményértékelés körfolyamata alatt, amely általában egy évig tartó formális keretek között zajló emberierőforrás-gazdálkodási tevékenység, az alkalmazott rendszer sajátosságaihoz igazodva évente egyszer vagy többször is megtörténhet a teljesítmény szankcionálása. A teljesítmény szankcionálása alatt, az elvártnál alacsonyabb szinten teljesített munkavégzés miatti elmarasztalását kell érteni, amelynek mértékét és formáját az értékelő vezető javaslatára, a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. A formális értékelés keretein túl, az év bármelyik szakaszában zajló vezetői visszacsatolás során az elvárhatónál gyengébb teljesítményre és annak várható következményeire a vezetőnek indokolt figyelmet fordítania. A teljesítmény szankcionálásának tárgyiasult formáját és módját a hatályos jogszabályok határozzák meg.

Forrás:

Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment. A teljesítménymenedzsment humán folyamata. Készült az ÁROP – 2.2.21 számú „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című projekt keretén belül. NKE. Budapest, 2014. (35-38. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozszolgalati-teljesitmenymenedzsment.original.pdf (letöltve: 2017.04.24.)

Relációk