360 fokos felmérések és értékelések

A szervezet teljes körű átvilágítására szolgáló felmérési és visszajelzési módszer, amely során egy-egy fejlesztési területre fókuszálva a módszert alkalmazó szervezet több irányból, a felmérésbe bevont kör válaszai alapján kaphat képet a személyi állomány, a vezetők, a szervezeti egységek, a szervezet képességeiről, tudásáról, teljesítményéről, kompetenciakészletéről. A 360 fokos értékelést az egyéni teljesítményértékelés kiegészítésére épp úgy használják, mint a kompetenciamegfelelés beazonosítására. A módszer lényege, hogy a hagyományos alá-fölé rendeltségi viszonyon alapuló méréssel szemben nemcsak a felettes értékeli a beosztott teljesítményét, hanem minden irányból vizsgálják az adott munkaerő munkáját. Értékelnek: oldalirányú munkakapcsolatok (kollégák), külsős kapcsolatok, ügyfelek, és ha van, alárendeltségi viszonyban lévő beosztott munkatársak is. A visszajelzés, az elért eredmények kiértékelése és kommunikálása kiemelt szerepet kap ennél a módszernél.

Forrás:

Dr. Henczi Lajos - Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest, 2007 (126-131. o.)

Relációk