humán generalista

Az emberierőforrás-gazdálkodással összefüggő feladatok jelentős hányadának ellátására – elméleti és gyakorlati szinten – felkészült, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert humán generalistának nevezik. A humán generalista átlátja az emberierőforrás-gazdálkodás humán folyamatait és a szervezeti működés szempontjából meghatározónak számító humán funkcióit, ezek kapcsolatrendszerét, egymásra gyakorolt hatását. Naprakészen ismeri a munkatársak, a személyi állomány foglalkoztatására vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási környezetet és munkavégzésében érvényt szerez ezek betartásának, betartatásának. Kompetenciakészlete és annak gyakorlatban bizonyított szintje alkalmassá teszi az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos résztevékenységek ellátására, kisebb szakmai csoportok munkájának irányítására. A humán generalistát általában a közszolgálat helyi, területi besorolású és autonóm szervezeteinél foglalkoztatják. A versenyszektorban középvezetői pozíciót is betölthetnek.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (39-48. o.), valamint Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2015 (29-31. o.)

Relációk